Privacyverklaring

Algemene privacy voorwaarden

 1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

 

 1. Wie zijn we?

Beggie Bvba is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Nokere, Peerdekouterstraat(NOK) 1, 9771 Kruishoutem

met KBO nummer: BE 0656.670.796

 

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Tel: +32 498 28 05 67

Mail : [email protected]

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie

Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw aanvragen en om u te contacteren in verband met uw aanvraag wanneer nodig. U zal per e-mail en mogelijk per SMS of telefonie ook een bevestiging en herinnering(en) voor uw aanvraag ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over de samenwerking

Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

 • b.t kostenvergoedingen: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding), aard en bedrag kostenvergoedingen die elders verkregen worden (verklaring op eer)

 

 • Handtekening (als onderdeel verklaring op eer, kostennota enz.)

 

 

IP-Adres

Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen.

Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

 

 1. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzes waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 

– Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

 

– Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren.

 

 1. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

 • be

Is onze webhost die het formulier die u op onze site kan vinden doorstuurt naar onze eigen email-adres. Zo kunnen wij in contact staan met onze klanten om verder opvolging mogelijk te maken.

 

 1. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

 

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.

U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie #Chapter7#), tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

 

 1. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.

Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Facebook

Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

 

 1. beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Beggie Bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres [email protected].

Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.